WOW - Wipf’i optimize ediyoruz

Bu ana fikir, şu hedefi takip etmemiz için müthiş olanaklar sağlıyor: Şeffaf olmayan kayıpları görünür hale getirmek, bulmak ve ardından ortadan kaldırmak. Bunu yaparken çalışanların aktif olarak katılımda bulunması ve kişisel olarak çaba göstermesi gerekiyor

Üretim Ekipleri
 

Üretim çalışanlarımızın etkin desteği sayesinde önemli süreçler standart hale getirilip şeffaf olarak şekillendirilebilir.
Üretim ekipleri hakkında ayrıntılı bilgi

Lojistik Ekibi
 

Optimum bir lojistik ve işleyen bir mal temini sağlamak için lojistik ekibimiz uygun depolama tekniklerini kullanıyor.
Lojistik Ekibi hakkında ayrıntılı bilgi

Satın Alma ve Planlama Ekibi

Satın alma ve planlama ekibinde kayıplar sistematik olarak gösterilir ve ortadan kaydırılır ve süreçler basitleştirilip standart hale getirilir.
Satın Alma ve Planlama Ekibi hakkında ayrıntılı bilgi