Yasal Gereklilikler

Yemiş torbaları, içecek paketleri, küçük keseler ya da hazır yemekler için örtme folyoları: Tüm bunlar, gıdalarla temas edecek olan esnek ambalajlar. Katı bir yasal düzenlemeye tabiler. Gıda maddesi kontaminasyon malzemeleriyle ilgili genel şartlar Avrupa Çerçeve Yönetmeliği (EG) no. 1935/2004’te belirlenmiştir. Bu yönetmeliğin 3. maddesi şunu talep eder: “Malzemeler ve nesneler ... İyi bir üretim uygulamasına göre, normal ve öngörülebilir kullanım şartlarında, şu durumlara yol açabilecek miktarda bileşenini gıdalara aktarmayacak şekilde üretilmelidir:

  • İnsan sağlığını tehdit etmek ya da

  • Gıda maddelerinin bileşiminde kabul edilemez bir değişikliğe yol açmak ya da
  • Gıda maddelerinin organoleptik özelliklerini (renk, koku, tat) olumsuz etkilemek.”

Ambalaj malzemesinden gıdaya istenmeyen madde aktarımlarıyla ilgili risk değerlendirmesi Wipf’te Regulatory Affairs departmanının ana görevidir. Buna müşteri isteklerinin tam olarak anlaşılması, tedarikçilerden tüm gerekli bilgilerin alınması ve hizmet laboratuvarlarında çeşitli analizlerin koordinasyonu dahildir. Regulatory Affairs ekibi toplantılara ve dernek faaliyetlerine katılarak, düzenli olarak bilimsel raporları inceleyerek ve tedarik zinciri içinde fikir alıverişinde bulunarak bilgisini taze tutuyor. Wipf’te yeni projeler geliştirilirken, yasal şartları baştan itibaren dikkate almaya önem veriliyor. Bu nedenle geliştirme, satın alma, satış ve Regulatory Affairs departmanları arasında yakın bir iş birliği yürütülüyor.