Purchasing and planning team

Satın Alma ve Planlama Ekibi

Çeşitli süreçleri hazırlamak, analiz etmek ve optimum hale getirmek. Bu bakış açısıyla satın alma ve planlama ekibinde Mudas (kayıplar) sistematik gösterilir ve ortadan kaydırılır ve süreçler basitleştirilip standart hale getirilir. Bir DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, Control) yöntemine dayanarak projeler ekip üyeleri tarafından belgelenir, bunlara eşlik edilir ve uygulanır.